Chia nhỏ file Ghost dung lượng lớn để lưu vừa vào nhiều đĩa
CD/DVD là việc nên làm nếu dung lượng ổ cứng sắp đầy. Mặt khác, chúng
ta có thể mang các đĩa CD/DVD chứa từng phần của file Ghost để khôi
phục trên máy tính cùng cấu hình với máy đã sao lưu.

1. Chia nhỏ file Ghost
Cách 1: Sử dụng Hiren’s BootCD
Bạn có thể dùng ngay chức năng chia nhỏ file ghost của Norton Ghost 11
tích hợp trong đĩa Hiren’s BootCD. Trên menu chính của Hiren’s BootCD,
bạn chọn mục 2.Backup Tools… > Norton Ghost 11.5, rồi chọn tiếp một trong hai chế độ chia nhỏ file tại hai dòng 6 và 7 là File Split CD (chia file Ghost thành nhiều phần dùng để ghi vừa vào đĩa CD, mỗi phần khoảng 700MB) hoặc File Split DVD
(mỗi phần có dung lượng khoảng 4,4GB để ghi ra DVD). Quá trình chọn ổ
đĩa cần sao lưu cũng như ổ đĩa lưu file Ghost sau đó tương tự như khi
sử dụng chế độ Ghost (Normal).

Lưu ý: Bạn nên đặt toàn bộ các file được chia nhỏ trong cùng một
thư mục, giữ tên file như mặc định và không được đặt tên nhiều hơn năm
ký tự. Nếu tên vượt quá số ký tự cho phép thì thông báo lỗi sẽ xuất
hiện khi bạn tiến hành ghost lại máy.

[You must be registered and logged in to see this link.]

Cách 2: Sử dụng Ghost Explorer
Trước tiên, bạn ghost máy theo cách thông thường với chế độ Ghost (Normal). Tiếp đó tải về phần mềm Ghost Explorer 11 tại [You must be registered and logged in to see this link.] (dung lượng 1,54MB) (Hoặc trong đĩa Hiren’s BootCD). Tại giao diện chính của Ghost Explorer 11, bạn vào menu File > Open…, tìm đường dẫn đến file Ghost (*.GHO) cần chia nhỏ.

[You must be registered and logged in to see this link.]

Tiếp theo, bạn vào menu File > Compile… để chia nhỏ file GHO. Bạn đánh dấu vào cả hai ô Span ImageAutoname spans (tự động đặt tên cho các file được chia nhỏ), rồi nhấn Save để thực hiện. Diễn tiến của quá trình chia nhỏ sẽ thể hiện tại dòng Compiling partition, khi thấy chữ Complete là hoàn tất.

[You must be registered and logged in to see this link.]

2. Ghi từng phần của file Ghost vào đĩa CD
Sau khi chia nhỏ, phần đầu tiên của file Ghost có định dạng GHO, các
phần còn lại có định dạng GHS với tên file được đánh số thứ tự.
Muốn sau này dùng được các đĩa CD chứa nhiều phần của file Ghost để phục hồi máy tính, bạn cần tải về file Ghost11.iso tại [You must be registered and logged in to see this link.] (dung lượng 12,7MB) (Hoặc trong Hiren’s BootCD). Sau đó mở file Ghost11.iso bằng UltraISO (tải tại [You must be registered and logged in to see this link.]). Trong giao diện UltraISO, bạn chọn ổ đĩa chứa file Ghost cần ghi ra CD/DVD từ khung Local bên dưới, sau đó kéo thả file GHO đầu tiên lên khung chứa danh sách các file của Ghost11.iso ở phía trên. Xong, bạn vào menu File > Save để lưu lại file ISO, rồi tiến hành ghi file Ghost11.iso mới được cập nhật nội dung vào đĩa CD thông qua menu Tools > Burn CD/DVD Image.

[You must be registered and logged in to see this link.]

Với các file GHS tiếp theo, bạn ghi thẳng vào đĩa CD theo kiểu ghi Data. Nếu thực hiện trong UltraISO, bạn vào menu File > New > Data CD/DVD Image, kéo file xyz001.GHS (với xyz là tên file) vào khung trống bên trên; vào tiếp menu File > Save để lưu lại thành file ISO, sau đó chọn menu Tools > Burn CD/DVD Image… để ghi file ISO này vào đĩa CD Ghost thứ hai.
Bạn tiếp tục ghi file xyz002.GHS, xyz003.GHS, xyz004.GHS vào đĩa CD thứ ba, thứ tư, thứ năm,… với cách tương tự trên.

[You must be registered and logged in to see this link.]

Lưu ý: Thay vì thực hiện theo cách trên, bạn có thể tạo đĩa CD
Ghost, tích hợp thêm các phần mềm của Hiren’s BootCD, bằng cách tải
file Hiren’s.BootCD.13.2 từ [You must be registered and logged in to see this link.]. Sau đó mở file Hiren’s.BootCD.13.2.iso với UltraISO, kéo thả file Ghost đầu tiên vào khung chứa nội dung file Hiren’s.BootCD.13.2.iso phía trên, rồi lưu lại thành file ISO mới và ghi vào đĩa CD. Với các phần còn lại của file Ghost, bạn ghi ra CD dưới dạng Data như trên.